ACM Student Research Competition 2005 - fakultní kolo Informační technologie

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádají v rámci desátého ročníku mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol.


Instrukce pro autory

Soutěže se mohou zúčastnit studenti (jednotlivě nebo jako skupina) studijního programu IT FEI VŠT-TU Ostrava. Soutěžní prací se rozumí český, nebo anglický text v rozsahu do osmi stran v požadovaném stylu, výstižně popisující výsledky projektu realizovaného ve školním roce 2004/2005 v rámci bakalářskeho či magisterského/inženýrského studia (diplomové práce, závěrečné bakalářské práce nebo semestrálního či ročníkového projektu).

Autoři takto zpracovaný text pošlou na e-mailovou adresu petr.saloun@vsb.cz s předmětem Student Research Competition 2005 - fakultní kolo Informační technologie.

Každý text bude obsahovat následující informace:

Styly pro příspěvky

Příspěvky jsou podávány výhradně s využitím jednoho z následujících formátů: šablona pro MS Word, případně totéž zkomprimované ZIP, nebo LaTeX.
Z důvodu přípravy sborníku vyžadujeme zdrojové verze příspěvků, pro kontrolu můžete připojit i verzi v PDF. Případné dotazy formulujte prosím e-mailem a adresujte doc. Šalounovi.