banner Student
Research
Competition 2006 Organizátor
 Programový výbor
 Řídící výbor
 Formát příspěvku
 Časový rozvrh
 Prezentace finalistů
 Finalisté
 Registrace
 Uživatelské jméno:
 
 Heslo:
 

 


   ACM SRC 2005
   ACM SRC 2006

Seznam přijatých příspěvků - finalisté

Autor

Škola

Název

Barla Michal

FIIT STU Bratislava

Interception of User’s Interests on the Web

Boháčik Ján

FRI ŽU Žilina

An Analysis of Algorithms for making fuzzy rules

Brož Petr

ZČU Plzeň

Combined environment representation in a new path planning approach

Hubeika Valiantsina

FIT VUT Brno

Estimation of Gender and Age from Recorded Speech

Jaroš Milan

FEI VŠB-TU Ostrava

Grafický informační systém školy VŠB-TUO

Kučera Ondřej

MFF UK Praha

Pražský závislostní korpus jako elektronická cvičebnice češtiny

Potužák Tomáš

ZČU Plzeň

Systém pro zpracování dat popisujících intenzitu městské dopravy

Skřípal Petr

FEL ČVUT Praha

Analysis of Acoustic Communication in Parrots

Tomša Marek, Michal DOBIŠ, Richard VESELÝ

FIIT STU Bratislava

NatuLore System for Collaborative Publishing and Sharing of Contextual Information for Protecting Environment

Tvarožek Michal

FIIT STU Bratislava

Personalized Navigation in the Semantic Web