banner STUDENT 2004


 Organizátor
 Programový výbor
 Řídící výbor
 Formát příspěvku
 Časový rozvrh
 Fotoreportáž
 Prezentace finalistů
 Registrace
 Uživatelské jméno:
 
 Heslo:
 

 


   ACM Student 2004

Formát příspěvku

Soutěžní prací se rozumí český, slovenský nebo anglický text v rozsahu do osmi stran v požadovaném stylu, výstižně popisující výsledky projektu realizovaného v rámci bakalářskeho či magisterského/inženýrského studia (diplomové práce, závěrečné bakalářské práce nebo semestrální či ročníkové projekty). Při posuzování práce pro postup do finále se bude vycházet výhradně z textu práce.

Autoři takto zpracovaný text pošlou na e-mailovou adresu programové komisi petr.saloun@vsb.cz.

Každý text bude obsahovat následující informace:

  • Název příspěvku
  • Jméno, zařazení, adresa autora/ů, email
  • Abstrakt obsahujicí 100 - 200 slov
  • Předmět (téma), které vystihuje daná práce
  • Potvrzení, že jde o studentskou práci

Styly pro příspěvky

Prozatím pouze formát MS Word ( šablona pro MS Word, případně totéž zkomprimované ZIP) a PDF.