Výsledky ACM Student Research competition 2005 - finále, Praha 11.11. 2005

Pořadí Student (kolektiv) Název příspěvku Prezentace Vysoká škola
1 Michal Tvarožek, Martin Adam, Michal Barla, Peter Sivák Spot-it - Going Beyond the Vision Loss Boundaries PPT
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
2 Jan Votrubec, Helena Hajsová, Katka Chernik, Patrik Gebrian, Michal Ciesla Morče - morfologické značkování češtiny s využitím "průměrovaného perceptronu" PPT
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
3 Petr Boháček, Ivo Řezníček Automatizace testovacích procesů PPT
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
4 Jan Pazdera Systém prioritních front pro vysokorychlostní síťová zařízení PPT
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
5-10 Jan Čapek Preemptive Process Migration in a Cluster of Non-dedicated Workstations PDF
Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha
5-10 Juraj Buno, Tomáš Backo, Jozef Burák, Daniel Katana, Marek Koprla, Peter Pullmann Network Communication Simulator PPS
Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava
5-10 Tomáš Dvořák Výpocet výškové mapy z vrstevnic v naskenované mapě PDF
Fakulta informačních technologií VUT v Brně
5-10 Jana Hájková Graphical Editor of Street Graphs PPT
Západočeská univerzita, FAV
5-10 Lubomír Slivka Komunikácia v distribuovanom systéme PPT
Fakulta riadenia a informatiky ŽU Žilina
5-10 Libor Tomášek Rozšírení jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou PPT
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

Fotografie z průběhu finále 11.11.2005, Microsoft, Praha.
Více informací v řídícím systému