ACM Czech Chapter aktivity na VŠB-TU Ostrava

ACM Collegiate Programming Contest

Soutěž studentských týmů v programování.

ACM Student Research Competition

Semináře Technologie pro e-vzdělávání